Az egyesület története

Az Energetikai Szakképzési Intézet (ESZI Paks), mint a BME Gépészmérnök Kar főiskolai kara, 1994. január 26-27-én, prof. dr. Ajtonyi István kezdeményezésére, Főiskolai Irányítástechnika Oktatás Szimpóziumot rendezett. A szimpóziumon megjelent oktatók elhatározták, hogy a továbbiakban rendszeresen találkoznak, megismerik egymás tevékenységét, intézményét, lépéseket tesznek az Irányítástechnika tantárgy fejlesztéséért, egységesítéséért.

A főiskolai Irányítástechnika oktatás ügyét felvállaló kezdeményezés hamarosan szervezeti formát választott, felvette a „Főiskolai Irányítástechnikai Oktatás-módszertani

Munkabizottság, (FIOM)” nevet. Évente 6-7 alkalommal ülésezett a „munkabizottság”, mindig más főiskolán, főiskolai karon; így valóban megismerve egymás oktatási tevékenységét, laboratóriumi feltételeit.

A munkabizottság összevetette az egyes intézmények tanterveit és kidolgozott egy egységes, alapozó Irányítástechnika tantárgy-tematikát. Ezután következett az egységes főiskolai irányítástechnika jegyzetsorozat összeállítása. A munkabizottság több pályázatot is készített, de ezeket nem lehettek eredményesek, mivel a bizottság nem volt jogi személy, tehát nem jelenhetett meg pályázóként. Ez és a hatékonyabb tevékenység reménye indította el az egyesülés szervezését.

1995. június 14-én, a „munkacsoport” jogi személlyé alakult és kimondta a megalakulását a Főiskolai Irányítástechnikai Oktatás-módszertani Egyesület (FIOM) ; elfogadva az egyesület első Alapszabályát és megválasztva az Egyesület első tisztségviselőit.

A FIOM alapító elnöke:       Dr. Madarász László (a kecskeméti GAMF),

Társelnöke:                               Dr. Bencsik Attila (a budapesti Bánki Donát Főiskola)

Titkára:                                      Szemes Gábor (ESZI) oktatói voltak.

Az elmúlt harminc évben sokat változott a magyar felsőoktatás. Ehhez a folyamatos változáshoz igyekeztünk alkalmazkodni, amikor 2009-ben újra-alakítottuk az egyesületünket. A rövidítést megtartva „Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatás-módszertani Egyesület” lettünk tükrözve azt, hogy sok önálló főiskola integrálódott az egyetemekhez (egyetemekké), így például az Óbudai Egyetem négy korábbi egyesületi tagját is egy intézménybe tömörítette. Az egyesület történetében a következő lépcsőfok az egyesület „nemzetközivé tétele” volt, 2012-ben csatlakozott a szervezünkhöz a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, majd a 2020-as Közgyűlésen a szervezet jóváhagyta a Sapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Karának belépését. 

Tehetséggondozó programunk keretében a kiemelkedő motivációjú diákok, akiknek irányítástechnikai érdeklődése túlmutat a tanterv kínálta kereteken, lehetőséget kapnak tudásuk összemérésére az egyesület által évente megrendezett programozói „Országos PLC-programozó Versenyeken”. Ezeket a versenyeket 2015-ben, prof. dr. Ajtonyi István, az „alapító atya” emlékére „Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny” névre kereszteltük. Igaz, hogy a versenyek nevében az „országos” szó szerepel, de 2009-től már nemzetközi szintre emelkedett a versenyek színvonala, mikor egy romániai csapat szerepelt meghívottként a versenyen, majd később, 2015-ben egy németországi csapat tisztelte meg a versenyt a jelenlétével. 

Ezek a versenyek jó alkalmat teremtenek a hallgatóknak egymás megismerésére, versenyszellemük és tudásuk bővítésére és folyamatos kapcsolatot ad az egyesületünknek az ipari partnerekkel való együttműködésre. Köszönetet érdemlő szponzori tevékenységüknek eredményeként a hallgatók pénzdíjakban, a diákokat delegáló intézmények pedig tárgyi jutalmakban részesülhetnek.