Az egyesület története

Az Energetikai Szakképzési Intézet (ESZI Paks), mint a BME Gépészmérnök Kar főiskolai kara, 1994. január 26-27-én Főiskolai Irányítástechnika Oktatás Szimpóziumot rendezett. A szimpóziumon megjelent oktatók elhatározták, hogy a továbbiakban rendszeresen találkoznak, megismerik egymás tevékenységét, intézményét, lépéseket tesznek az Irányítástechnika tantárgy fejlesztéséért, egységesítéséért.
A főiskolai Irányítástechnika oktatás ügyét felvállaló kezdeményezés hamarosan szervezeti formát választott, felvette a Főiskolai Irányítástechnikai Oktatás-módszertani Munkabizottság nevet. Évente 6-7 alkalommal ülésezett a munkabizottság, mindig más főiskolán, főiskolai karon; így valóban megismerve egymás oktatási tevékenységét, laboratóriumi feltételeit.

A munkabizottság összevetette az egyes intézmények tanterveit és kidolgozott egy egységes, alapozó Irányítástechnika tantárgy tematikát. Ezután következett az egységes főiskolai irányítástechnika jegyzetsorozat összeállítása. A munkabizottság több pályázatot is készített, de ezeket nem lehettek eredményesek, mivel a bizottság nem volt jogi személy, tehát nem jelenhetett meg pályázóként. Ez és a hatékonyabb tevékenység reménye indította el az egyesülés szervezését.

1995. június 14-én mondta ki megalakulását a Főiskolai Irányítástechnikai Oktatás-módszertani Egyesület, a FIOM; elfogadva az Alapszabályt s megválasztva az Egyesület tisztségviselőit. A FIOM alapító elnöke:           Dr. Madarász László (a kecskeméti GAMF), társelnöke: Dr. Bencsik Attila (a budapesti Bánki Donát Főiskola) titkára: Szemes Gábor (ESZI) oktatói voltak.

Az elmúlt húsz évben sokat változott a magyar felsőoktatás. Ehhez a folyamatos változáshoz igyekeztünk alkalmazkodni, amikor két évvel ezelőtt újraalakítottuk az egyesületünket. A rövidítést megtartva Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatás-módszertani Egyesület lettünk tükrözve azt, hogy sok önálló főiskola integrálódott az egyetemekhez és az Óbudai Egyetem négy korábbi egyesületi tagunkat is egy intézménybe tömörítette.

Tehetséggondozó programunk keretében a kiemelkedő motivációjú diákok, akiknek irányítástechnikai érdeklődése túlmutat a tanterv kínálta kereteken, lehetőséget kapnak tudásuk összemérésére az egyesület által évente megrendezett programozói „PLC versenyen”. Ezek a versenyek jó alkalmat teremtenek a hallgatóknak egymás megismerésére, versenyszellemük és tudásuk bővítésére és folyamatos kapcsolatot ad az egyesületünknek az ipari partnerekkel való együttműködésre. Köszönetet érdemlő szponzori tevékenységüknek eredményeként a hallgatók pénzdíjakban, a küldő intézmények pedig tárgyi jutalmakban részesülhetnek.